Eduroam

Certyfikaty

Do korzystania z sieci eduroam niezbędny jest certyfikat wydawany przez Politechnikę Krakowską. Wniosek o wydanie nowego lub przedłużenie ważności już posiadanego certyfikatu należy złożyć za pomocą formularza na stronie Centrum Certyfikacji PK: http://cert.pk.edu.pl

Aby otrzymać certyfikat, należy wypełnić formularz i wysłać wniosek o jego wygenerowanie. Następnie, nie wcześniej niż w drugim dniu roboczym po wysłaniu wniosku, po ponownym zalogowaniu się do Centrum Certyfikacji PK, możliwe jest pobranie certyfikatu. W tym celu należy kliknąć link „pobierz” i zapisać plik o nazwie „nazwisko_imie.p12” na swoim komputerze.

Certyfikaty są generowane z okresem ważności 5 lat. Jeśli przed upływem tego terminu pracownik zakończy pracę a student studia na PK, certyfikat zostanie unieważniony i przestanie pełnić swoje funkcje. Jeśli posiadacz certyfikatu pracuje lub kontynuuje naukę po upływie terminu jego ważności, może ponownie wysłać wniosek o wygenerowanie nowego certyfikatu.

Łącza związane z projektem:

Eduroam w Polsce
Eduroam na świecie
Géant