Eduroam

Jak połączyć iPhone i iPad z bezprzewodową siecią eduroam

Aby możliwe było połączenie komputera, telefonu czy tabletu z siecią „eduroam” konieczne jest posiadanie osobistego certyfikatu udostępnianego przez Dział Informatyzacji na wniosek zainteresowanej osoby. Informacje o generowaniu certyfikatów dostępne są na stronie https://di.pk.edu.pl/generowanie-certyfikatu-osobistego-pk/

Przedstawiona poniżej instrukcja napisana jest na przykładzie telefonu iPhone z systemem iOS 13. W przypadku telefonów z wyższymi wersjami systemu operacyjnego, a także w tabletach iPad, pomimo że poszczególne ekrany mogą różnić się nieco od tu prezentowanych, sposób postępowania jest analogiczny.

Kiedy posiadamy już osobisty certyfikat należy zainstalować go w telefonie. Aby to było możliwe, plik certyfikatu trzeba „dostarczyć” do telefonu. Można wykonać to w różny sposób, w zależności od posiadanego oprogramowania i umiejętności użytkownika.

Jednym z najprostszych sposobów jest wysłanie na własne konto wiadomości email z dodanym plikiem certyfikatu jako załącznika.

Kiedy wiadomość z załączonym certyfikatem zostanie odebrana na telefonie należy ją otworzyć i stuknąć w załącznik. Procedura instalacji certyfikatu uruchomi się automatycznie.

Na wyświetlanych trzech kolejnych ekranach stukamy „Instaluj”.

Wpisujemy hasło podane w formularzu wniosku o utworzenie certyfikatu i stukamy „Następne”.Przechodzimy dalej stukając „Gotowe”.Stuknięcie „Ogólne” kończy procedurę instalacji certyfikatu.W menu aplikacji „Ustawienia” stukamy pozycję „WiFi”.Na liście dostępnych sieci stukamy „eduroam”.Na wyświetlonym ekranie stukamy pozycję „Tryb”.Zaznaczamy opcję „EAP-TLS”.Wracamy do poprzedniego ekranu stukając „Podaj hasło”.Stukamy pozycję „Tożsamość”.Zaznaczamy zainstalowany wcześniej certyfikat.Wracamy do poprzedniego ekranu przez stuknięcie „Podaj hasło”.Stukamy „Połącz”.Na kolejnym ekranie stukamy „Zaufaj”.Po chwili, kiedy w pozycji „eduroam” pojawi się znaczek V wracamy do aplikacji Ustawienia stukając „Ustawienia”.W pozycji WiFi widnieje nazwa sieci „eduroam” co oznacza, że jesteśmy połączeni z tą siecią.