Eduroam

Miejsca w których można korzystać z sieci bezprzewodowej

  1. Budynek - Stołówka Galeria GIL
  2. Pawilon konferencyjno-wystawowy "KOTŁOWNIA"
  3. Korytarze budynków wydziałowych
  4. Biblioteka - Czytelnia Główna
  5. Biblioteka - Oddział Informacji Naukowej (pawilon)
  6. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  7. Budynki PK w Czyżynach
Miejsca te oznaczone są znakiem:Łącza związane z projektem:

Eduroam w Polsce
Eduroam na świecie
Géant